Juridische procedures

De ruimtedruk in Nederland is groot. De Nederlandse ruimtelijke wet- en regelgeving is om die reden lastig te doorgronden. Steeds vaker worden lange juridische procedures gevoerd waarbij de uitkomst allerminst zeker is. Uw belangen kunnen daarmee onder druk komen te staan. Wij kunnen u bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht.

Ook in het contractenrecht bestaat er wel eens verschil tussen gelijk hebben en dit gelijk af te dwingen. Door de gelaagde opbouw met bijzondere en algemene voorwaarden en met al dan niet dwingendrechtelijk voorgeschreven wettelijke bepalingen kunnen soms ingewikkelde situaties ontstaan. Wij kunnen u ook hier bijstand verlenen door procedures te voeren bij de rechtbank.  


Juridische ondersteuning naar vorm en inhoud

Of u nu als aanvrager, bezwaarmaker, regelgever of eiser aan juridische procedures deelneemt, er is altijd behoefte om een beeld te hebben van de afloop. Op basis van wetsinterpretatie (uit bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting of raadsverslagen) en jurisprudentieonderzoek proberen wij een realistisch beeld te schetsen van uw kansen op een succesvolle afronding van de procedure. Deze schets kan vervolgens als basis dienen om de juiste juridische stappen te ondernemen.

    2009 mr.J.G.A.Vegter